تو کز محنت دیگران بی غمی، نشاید که نامت نهند ادمی، متنی است که بر روی بنر این برنامه نوشته شده است.

 

برنامه که در تلاش است تا به کودکان خیابان و بی بضاعت، پول جمع آوری شود.

رامین فرهمند مسوول برگزاری این برنامه می گوید که هدف از راه اندازی این برنامه، کمک و همدلی با کودکان خیابانی است.

در این برنامه که روز یکشنبه راه اندازی شد، فرمانده پولیس هرات نیز اشتراک کرده بود.

امین الله امر خیل، فرمانده پولیس هرات از مردم می خواهد که در حد توان در این برنامه اشتراک و مسوولیت خویش را در برابر کودکان خیابانی انجام دهند.

فرماندهی پولیس ولایت هرات هم از این برنامه استقبال می کنند و می گوید که این گونه برنامه ها میتواند برای کمک و تقویت این افراد موثر واقع شود.

آمار دقیقی از کودکان خیابانی در هرات وجود ندارد.

اما آمارهای تخمینی، نشان می دهند که دست کم حدود ۶۰۰ کودک خیابانی در سطح شهر هرات زندگی می کنند.

بیشتر این کودکان، با پاک کردن شیشه های موتر و دیگر کارهای طاقت فرسا، در تلاش پیدا کردن لقمه نانی در روی جاده ها هستند.

شماری از ساکنان هرات از دولت می خواهند تا با راه اندازی برنامه های مناسب، از یک سو زمینه آموزش را برای این کودکان فراهم سازد و از سوی دیگر خانواده های آنان را از نظر اقتصادی کمک کند.

 

بیشتر بخوانید:

آغاز برنامه جمع آوری کمک به کودکان خیابانی در هرات

آغاز برنامه جمع آوری کمک به کودکان خیابانی در هرات

 

https://telegram.me/CHEKADTV

این مطلب را به اشتراک بگذارید: