ریاست امنیت ملی، یک گروه ۹ نفری از آدم ربایان را در شهر کابل بازداشت کرده است.
به اساس خبرنامۀ این ریاست، این افراد در ناحیه یازدهم شهر کابل بازداشت شده‌اند و در میان آدم ربایان، یک زن نیز شامل می‌باشد.
به نقل از خبرنامۀ امنیت ملی، این گروه چندی پیش یک کودک پنج سال را به نام پریسا ربوده و از خانواده‌اش درخواست ۱۰۵ هزار دالر امریکایی کرده بودند.
در خبرنامۀ هم چنین آمده است که این افراد به جرم شان اعتراف کرده‌اند.

 

آدم ربایان در شهر کابل بازداشت شدند

آدم ربایان در شهر کابل بازداشت شدند

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها : ,