منار جام در ولایت غور در آستانه فروپاشی است

منار جام در ولایت غور در آستانه فروپاشی است

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها :